Reglement

Onderstaand reglement is een verkorte versie van het volledige reglement (update 5-6-2017).

De OCT Indelingstabellen zijn hier te vinden. Korte samenvatting van verandering reglement en indelingstabellen: Tot en met 7 ploegen (oorspronkelijk 6) wordt er gevaren in twee rondes (Ronde A en Ronde B). Tevens wordt er een 7-ploegen finale gestart wanneer er 13, 19, 25 of 31 ploegen zijn. 

De Heineken Okeanos Competitie Tweekamp (HOCT) te Amsterdam wordt conform het Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR) van de KNRB georganiseerd en verroeid.

COMPETITIEROEIERS

In een competitieveld mogen alleen competitieroeiers starten zoals omschreven in Art. 14 Regelement voor Roeien (RvR).

BEPALINGEN GELDEND VOOR DE HOCT

De wedstrijden worden gehouden op zaterdag 9 juni 2018 op de Bosbaan te Amstelveen. Gebruik wordt gemaakt van een rechte, geballiseerde zeven-ploegenbaan over 500 meter en 1000 meter.

Wedstrijdleiding: dhr. Tino van Ramesdonk, email: wedstrijdleiding@okeanos.nl

Hoofd van de jury: dhr. Jeffrey Beuks, email: kamprechters@okeanos.nl.

De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om bij een groot aantal inschrijvingen ploegen niet toe te laten tot de wedstrijd omwille van organisatorische redenen of veiligheidsmaatregelen. Deelnemers aan bokalen waar deze wedstrijd onderdeel van uitmaakt hebben voorrang op zij die niet deelnemen aan een bokaal. In het geval er ploegen geweigerd moeten worden zal deze maatregel evenredig over de verenigingen worden toegepast.

De rugnummers zullen verstrekt worden aan de competitiecommissaris van iedere vereniging. Dit dient 1 uur voor de starttijd van de eerst startende ploeg te hebben plaatsgevonden. De borg voor de rugnummers bedraagt € 10,- contant per set rugnummers, met een maximum van €100,-. Indien een set rugnummers niet compleet ingeleverd wordt, zal de borg ingehouden worden. 

Dubbel inschrijven kan alleen in overleg met de wedstrijdleiding via wedstrijdleiding@okeanos.nl. Dubbel bootgebruik wordt niet gefaciliteerd voor C4+-velden. 

Wedstrijdnummers worden geannuleerd bij minder dan twee inschrijvingen. Nummers kunnen worden samengevoegd of geannuleerd bij minder dan 3 inschrijvingen. 

Boetes voor het niet tijdig terugtrekken van een inschrijving zullen worden gerekend zoals beschreven in Art. 30 RvR.

WEDSTRIJD

Indien er meer dan zeven deelnemende ploegen in een veld zijn zullen er voorwedstrijden en finales plaatsvinden. De voorwedstrijd geschiedt over 500 meter met vaste start. De loting voor de finale zal plaatsvinden conform het promotieprotocol OCT Promotietabellen, welke bovenaan de pagina te vinden zijn. De finale geschiedt over 1000 meter met vaste start, uitgaande van een A tot en met maximaal F-finale. 

Indien er 3 tot 7 deelnemende ploegen zijn, zal iedere ploeg beide afstanden varen (500 en 1000 meter met vaste start). Een puntenaantal wordt toegekend overeenkomstig met de behaalde plek over beide afstanden. Voor beide afstanden geldt, de eerste boot over de finishlijn krijgt het puntenaantal 1, de tweede puntenaantal 2, etc. De boot met het laagste puntentotaal wint. Bij gelijk puntenaantal geldt de snelste tijd op de 1000 meter. 

De ploegsamenstelling mag niet gewisseld worden tussen voorwedstrijden en finales, tenzij er meer roeiers dan roeiplaatsen in de boot kunnen worden ingeschreven in het inschrijfsysteem. In dat geval is het toegestaan te wisselen (conform Art. 37 RvR). Een stuur mag ten alle tijden gewisseld worden, zie Art. 37.4 RvR. In geval van blessures zal er conform Art 37.2 RvR gehandeld worden. 

Wedstrijdgelden kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL13INGB0002790767 t.n.v. R.S.V.U. 'Okeanos' te Amstelveen o.v.v. HOCT 2018 en de naam van de vereniging.

Deelnemen geschiedt op eigen risico. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan eigendommen van de deelnemers.

VAARREGELS

Inroeien mag tussen de 750 en 1250 meter lijn.

Oproeien in baan 0, baan 1 betreden is verboden.

250 meter voor er een wedstrijd aankomt, laten lopen.

Zorg dat u 10 minuten voor uw start achter de startlijn bent.

Zorg dat u 5 minuten voor uw race in het startgebied bent (de eerste 250m direct achter de startlijn).

Op laatkomers wordt niet gewacht.

U kunt protest aantekenen door dit direct na de race kenbaar te maken door middel van een handopsteking. Daarna dient u zich binnen een half uur te melden bij het secretariaat in de finishtoren, waar u uw protest schriftelijk kunt indienen.

Indien u het niet eens bent met de beslissing van de kamprechter kunt u bezwaar aantekenen bij het hoofd van de jury, tot maximaal een uur na de uitspraak van het protest (conform Art. 72 RvR). Bezwaren dienen in beginsel afgehandeld te zijn alvorens de start van de volgende ronde (Art. 73.4 RvR).

Uitroeien is beperkt mogelijk en alleen als de wedstrijden niet worden gehinderd. Er kan niet uitgeroeid worden als de boot overgenomen wordt door een andere ploeg. Indien er wel uitgeroeid wordt dan tot de 1750 meter lijn en dan oversteken nadat een wedstrijd is gepasseerd. Terugroeien in baan 7.

BLIKKEN

De blikken worden uitgereikt direct na de finale aan het erevlot. Na het ophalen van het blik doorroeien tot de 1750 meter lijn en daar oversteken nadat een wedstrijd is gepasseerd. Terugroeien in baan 7.

De uitreiking van de bokalen zal later op de avond geschieden in de Societeït van de R.S.V.U. ’Okeanos’.

De bepalingen voor de bokalen kunnen worden gevonden op de website van het Nationaal Overlegorgaan Competitieroeien (NOOC).

 

Naar boven

Vrije Universiteit

Social Media

Contact

Straatnaam en huisnummer
Bosbaan 8

Postcode en plaats
1182 AG Amstelveen

Bel ons op
+31 (0)20 644 89 88

Stuur ons een mailtje
tc@okeanos.nl